UNIBollard

BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK

Mô tả sản phẩm

UNIBollard, 760 lm, 15 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I, Bản đế

Mã đặt hàng: 911401755272
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401755272