UNIIn-ground

BBP412 LED RGB 36W 24V L1200 GC

Mô tả sản phẩm

UNIIn-ground, 580 lm, 36 W, Đỏ, xanh lục và xanh lam, Cấp an toàn III, Hộp vuông lắp âm

Mã đặt hàng: 911401755452
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401755452