UNIIn-ground

BBP403 LED RGB 9W 24V L300 GC

Mô tả sản phẩm

UNIIn-ground, 160 lm, 9 W, Đỏ, xanh lục và xanh lam, Cấp an toàn III, Hộp vuông lắp âm

Mã đặt hàng: 911401755442
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401755442