UNIIn-ground

BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200

Mô tả sản phẩm

UNIIn-ground, 200 lm, 6.5 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III, Hộp vuông lắp âm

Mã đặt hàng: 911401755432
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494831099