UNIIn-ground

BBP403 LED50/WW 2W 24V L300

Mô tả sản phẩm

UNIIn-ground, 50 lm, 1.6 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III, Hộp lắp âm tròn

Mã đặt hàng: 911401755422
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494830399