UNIIn-ground

BBP213 LED110/WW 6W 100-240V

Mô tả sản phẩm

UNIIn-ground, 110 lm, 6 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I, Hộp lắp âm tròn

Mã đặt hàng: 911401755322
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401755322