UniStrip G4

BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 730 lm, 15 W, Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng, Dynamic DMX, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780622
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451427099