UniStrip G4

BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 145 lm, 3 W, Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng, Dynamic DMX, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780122
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451377899