Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

Đèn chiếu hắt tường góc rộng âm nền Philips UniLine. Đèn chiếu hắt tường góc rộng sống động công suất cao đầu tiên có lắp âm trong danh mục sản phẩm Uni của chúng tôi.