Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX

Mô tả sản phẩm

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng, 990 lm, 36 W

Mã đặt hàng: 911401523481
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452513999