Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX

Mô tả sản phẩm

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng, 3040 lm, 36 W, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401522081
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452499699