Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX

Mô tả sản phẩm

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng, 1280 lm, 36 W, 3000 K

Mã đặt hàng: 911401521481
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452493499