Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX

Mô tả sản phẩm

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng, 2930 lm, 36 W, 3000 K

Mã đặt hàng: 911401521281
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452491099