Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX

Mô tả sản phẩm

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng, 680 lm, 9 W, 2700 K

Mã đặt hàng: 911401520081
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452479899