UniDot G2

BGS302 G2 6LED RGBNW 24V DSC DMX

Mô tả sản phẩm

UniDot G2, 420 lm, 9 W, Đỏ, xanh lục, xanh lam, hổ phách và trắng, Dynamix DMX, Cấp an toàn III

Mã đặt hàng: 911401752912
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494579199