UniDot G2

BGS302 G2 9LED 40K 24V OSC DMX

Mô tả sản phẩm

UniDot G2, 540 lm, 9 W, Trắng trung tính, 160°, Dynamix DMX, Cấp an toàn III

Mã đặt hàng: 911401752832
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494572299