UniBar

BCS340 12LED 30K 24V OC L30

Mô tả sản phẩm

UniBar, 145 lm, 3 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đặt hàng: 911401779042
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401779042