Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • PrimaVision Twin (35W & 70W) cho CDM – Giải pháp tiết kiệm chi phí

   HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
   HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
   PrimaVision Twin cho CDM

   HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 đến 60 Hz
  Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)
  33 A
  Tần số dòng
  50 to 60 Hz
  Dòng điện rò rỉ xuống đất (Tối đa)
  0,5 mA
  Chiều rộng dòng khởi động
  0,5 ms
  Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)
  14
  Điện áp đầu vào
  220 đến 240 V
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu F
  Dấu CE
  Chứng nhận ENEC
  Chứng nhận CB
  Thông số sản phẩm
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  12
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mã sản phẩm (12NC)
  913700656866
  Mã đơn hàng
  913700656866
  Tên sản phẩm đầy đủ
  HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
  Full EOC
  872790089572800
  EAN/UPC - Trường hợp
  8727900895728
  Tên sản phẩm khác
  HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
  Cơ khí và bộ vỏ
  Vỏ đèn
  /S
  Thông tin chung
  Số lượng bóng đèn
  2 chiếc/đơn vị
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Nút gài
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)
  80 °C
  Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)
  70 °C
  Dãy nhiệt độ màu ánh sáng
  -20°C đến 55°C
  Sơ đồ lắp đặt
  Dimension Drawing (with table) - HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
  Dimension Drawing (with table) - HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
  GDWD_IPVG4TW_0001-Wiring diagram
  GDWD_IPVG4TW_0001-Wiring diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm