Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

   BMH 2000L 2050
   BMH 2000L 2050
   Chấn lưu HID Công suất cao cho bóng đèn MH

   BMH 2000L 2050

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Tần số dòng
  50 Hz
  Điện áp đầu vào
  400 V
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Chứng nhận CCC
  Thông số sản phẩm
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mã sản phẩm (12NC)
  913710107242
  Mã đơn hàng
  913710107242
  Tên sản phẩm đầy đủ
  BMH 2000L 2050
  Full EOC
  697480505087100
  EAN/UPC - Trường hợp
  6974805050888
  Tên sản phẩm khác
  BMH 2000L 2050
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Đinh vít
  Sơ đồ lắp đặt
  Dimension Drawing (with table) - BMH 2000L 2050
  Dimension Drawing (with table) - BMH 2000L 2050
  GDWD_HPMH-Wiring diagram
  GDWD_HPMH-Wiring diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm