Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

   BSN 100L 300I
   BSN 100L 300I
   Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

   BSN 100L 300I

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Tần số dòng
  50 Hz
  Điện áp đầu vào
  220 V
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu CE
  Thông số sản phẩm
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mã sản phẩm (12NC)
  913710103750
  Mã đơn hàng
  913710103750
  Tên sản phẩm đầy đủ
  BSN 100L 300I
  Full EOC
  871016303151430
  EAN/UPC - Trường hợp
  8710163032504
  Tên sản phẩm khác
  BSN 100L 300I
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Đinh vít
  Sơ đồ lắp đặt
  Dimension Drawing (with table) - BSN 100L 300I
  Dimension Drawing (with table) - BSN 100L 300I
  GDWD_BCSON-Wiring diagram
  GDWD_BCSON-Wiring diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm