Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  Đóng bộ lọc Hiển thị bộ lọc
  Hiển thị thêm bộ lọc
  Ẩn bớt bộ lọc
  • Sản phẩm
  • IES
  • Leaflet

  Sắp xếp theo:

    Thông tin về dòng sản phẩm

    Phụ kiện điều khiển ánh sáng trong nhà bao gồm tất cả các giao diện người dùng, cảm biến, cáp, bộ điều chỉnh độ sáng và các phụ kiện khác có thể dùng cho hệ thống điều khiển của Philips hoặc độc lập với hệ thống chiếu sáng.

    Lợi ích

    Các phụ kiện trong nhà giúp người dùng mở rộng hệ thống điều khiển ánh sáng trong nhà.

    Tính năng

    Hiệu suất và công năng của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào hệ thống kết nối với sản phẩm đó.

    Ứng dụng

    Phụ kiện trong nhà được thiết kế cho hệ thống điều khiển ánh sáng trong nhà
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm