Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Cho hiệu suất và tính bền vững cao nhất

   MASTER LEDtube Starter EMP
   LED
   MASTER LEDtube Starter EMP
   MASTER LEDtube EM/Mains T8

   MASTER LEDtube Starter EMP

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 đến 60 Hz
  Tần số dòng
  50 to 60 Hz
  Thông số sản phẩm
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  40
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mã sản phẩm (12NC)
  929000299902
  Mã đơn hàng
  929000299902
  Tên sản phẩm đầy đủ
  MASTER LEDtube Starter EMP
  Full EOC
  871829172928000
  EAN/UPC - Trường hợp
  8718291729303
  Tên sản phẩm khác
  MASTER LEDtube Starter EMP
  Thông tin chung
  Lighting Technology
  LED

  Eco passport - Our environmental product specifications overview

  Philips cares about the environment and society at large, and strongly supports eco-design of products.

  Sơ đồ lắp đặt
  Dimension Drawing (with table) - MASTER LEDtube Starter EMP
  Dimension Drawing (with table) - MASTER LEDtube Starter EMP
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Dữ liệu xanh
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm