Đèn CorePro LED PLC 2P

LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Mã đặt hàng: 929001350808
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869670669500