Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Công nghệ đáng tin cậy, hiệu năng cao cho các ứng dụng LED tuyệt đỉnh

   Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q
   LED
   Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q
   Bộ điều khiển Xitanium LED - có thể điều chỉnh độ sáng 1-10V

   Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q

   Mã đơn hàng: 929000838508

   Mã sản phẩm đầy đủ: 694793916957300

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Tối đa)
  4
  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 đến 60 Hz
  Độ nhấp nhô dòng điện đầu ra (Tối đa)
  15 %
  Hiệu quả tối đa khi tải hết mức
  93 %
  Dòng điện đầu ra (Tối đa)
  700 mA
  Dòng điện đầu ra (Danh định)
  700 mA
  Dung sai dòng điện đầu ra (Tối đa)
  5 %
  Dung sai dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
  -5 %
  Điện áp đầu vào (AC)
  220-240 V
  Hệ số công suất (Tối thiểu)
  0.95
  Dòng điện đầu vào (Danh định)
  1.245 A
  Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)
  53,4 A
  Công suất đầu ra (Danh định)
  124.6-250 W
  Điện áp đầu ra
  178-357 V
  Dòng điện đầu ra mặc định
  700 mA
  Chiều rộng dòng khởi động đến 50% đỉnh
  482 µs
  Đo lường năng lượng
  No
  Dòng điện không đổi (CC)
  True
  Điện áp không đổi (CV)
  False
  Chẩn đoán
  False
  Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
  700 mA
  Điện áp đầu ra (Tối đa)
  357 V
  Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
  178 V
  Đi dây
  Loại đầu nối cực đầu vào
  cáp
  Đi dây nóng
  No
  Loại đầu nối cực đầu ra
  cáp
  Tiết diện dây đầu ra (Tối đa)
  1,5 mm²
  Tiết diện dây đầu ra (Tối thiểu)
  0,25 mm²
  Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn
  0,6 m
  Chiều dài dải dây đầu vào
  9 mm to 10 mm
  Chiều dài dải dây đầu ra
  9 mm to 10 mm
  Mặt cắt ngang dây đầu vào (Tối đa)
  1,5 mm²
  Mặt cắt ngang dây đầu vào (Tối thiểu)
  0,25 mm²
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ môi trường (Tối đa)
  55 °C
  Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)
  -40 °C
  Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)
  80 °C
  Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)
  -40 °C
  Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)
  70 °C
  Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)
  70 °C
  Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)
  80 °C
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Giao diện điều khiển
  1-10V
  Khoảng điều chỉnh độ sáng
  100-10 %
  Cơ khí và bộ vỏ
  Vỏ đèn
  Q-can
  Kích thước vỏ đèn
  215.8 x 89.4 x 42
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)
  4/4 kV
  Độ ẩm tương đối (Vận hành) (Tối đa)
  95 %
  Độ ẩm tương đối (Vận hành) (Tối thiểu)
  10 %
  Độ ẩm tương đối (lưu trữ)
  10-95 %
  Phân loại cách điện
  Class I
  Bảo vệ ngắn mạch
  Được bảo vệ
  Bảo vệ quá công suất
  Được bảo vệ
  Bảo vệ mạch hở
  Được bảo vệ
  Dấu phê duyệt
  Chứng nhận CCC
  Dấu CE
  Chế độ hành lang
  False
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  694793916957300
  Tên sản phẩm khác
  Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6947939169573
  Mã đơn hàng
  929000838508
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  9
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929000838508
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  1,305 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm