Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Độ linh hoạt và khả năng kết nối vượt trội

   Xitanium SR Bridge independent
   LED
   Xitanium SR Bridge independent
   Bộ điều khiển tuyến tính Xitanium LED - SR

   Xitanium SR Bridge independent

   Mã đơn hàng: 929001546506

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869671984800

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869671984800
  Tên sản phẩm khác
  Xitanium SR Bridge independent
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696719848
  Mã đơn hàng
  929001546506
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  36
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929001546506
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,102 kg
  Tải xuống
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm