Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Độ linh hoạt và khả năng kết nối vượt trội

   Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V
   LED
   Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V
   Bộ điều khiển tuyến tính Xitanium LED - SR

   Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V

   Mã đơn hàng: 929001505006

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869655270400

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Dòng điện đầu ra (Tối đa)
  2000 mA
  Công suất đầu ra (Tối đa)
  75 W
  Công suất đầu ra (Tối thiểu)
  21 W
  Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
  700 mA
  Điện áp đầu ra (Tối đa)
  54 V
  Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
  27 V
  Cơ khí và bộ vỏ
  Vỏ đèn
  Office 360x30x21 7p6p NFC
  Kích thước vỏ đèn
  360 x 30 x 21
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869655270400
  Tên sản phẩm khác
  Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696552704
  Mã đơn hàng
  929001505006
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  24
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929001505006
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,255 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm