Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED57S/865 L1 S PCO L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 43.6 W, 5700 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401572891
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953253399