Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED19S/865 L1 S PCO L600

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 14.7 W, 1900 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401572591
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953241099