Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED77S/840 L1 S PCO L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 59.1 W, 7700 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401572491
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953248999