Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED57S/840 L1 S PCO L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 43.6 W, 5700 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401572391
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953240399