Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED77S/865 L1 W PCO L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 59.1 W, 7700 lm, 6500 K, Không dây

Mã đặt hàng: 911401553402
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953245899