Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED60S/865 L1 W L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 43.6 W, 6000 lm, 6500 K, Không dây

Mã đặt hàng: 911401552302
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953237399