Maxos fusion

LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH

Mô tả sản phẩm

Maxos fusion Panel, 840 trắng trung tính, Bộ cấp nguồn với giao diện DALI, Chùm sáng trung bình, Trắng

Mã đặt hàng: 910925865537
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869944804200