Maxos fusion

LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH

Mô tả sản phẩm

Maxos fusion IP54 Panel, 840 trắng trung tính, Bộ cấp nguồn với giao diện DALI, Góc rộng, Trắng

Mã đặt hàng: 910925864380
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869638497800