SlimBalance

SP551P LED40S 840 L120 PSD SD GM SQ

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 117.65 lm/W, 840 trắng trung tính, DALI

Mã đặt hàng: 911401530941
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401530941