SlimBalance

SP551P LED45S 840 L120 PSU SI

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 125 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401519941
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401519941