SlimBalance G2

SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU

Mô tả sản phẩm

SlimBalance G2, 100 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401553481