SlimBalance G2

SP560P LED40/840 L120W6 SD PSU

Mô tả sản phẩm

SlimBalance G2, 100 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401552981
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952138499