GreenPerform Panel

SP160P LED60S 840 W60L120 PSU

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Panel, 110 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401726952
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972794699