GreenPerform Panel

RC160V LED20S 840 W20L120 PSU

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Panel, 100 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401719472
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401719472