GreenPerform Panel

RC099X G2 LED36/840 W60L60 L1 W OC

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Panel, 100 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401523222
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865845899