GreenPerform Panel

RC099X G2 LED38/840 W60L60 L1 W

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Panel, 110 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401522822
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865841099