GreenPerform Direct LED Panel

RC099V G2 LED36/865 PSU W30L120 OC

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Direct LED Panel, 100 lm/W, 865 ánh sáng ban ngày mát

Mã đặt hàng: 911401700873
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864369099