GreenPerform Direct LED Panel

RC099V G2 LED36/840 PSU W60L60 OC

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Direct LED Panel, 100 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401700823
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864374499