GreenPerform Direct LED Panel

RC099V G2 LED54/865 PSU W60L120

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Direct LED Panel, 120 lm/W, 865 ánh sáng ban ngày mát

Mã đặt hàng: 911401700813
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864375199