GreenPerform Direct LED Panel

RC099V G2 LED54/850 PSU W60L120

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Direct LED Panel, 120 lm/W, 850 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401700803
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864376899