GreenPerform Direct LED Panel

RC099V G2 LED54/840 PSU W60L120

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Direct LED Panel, 120 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401700793
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864377599