GreenPerform Direct LED Panel

RC099V G2 LED38/865 PSU W60L60

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Direct LED Panel, 110 lm/W, 865 ánh sáng ban ngày mát

Mã đặt hàng: 911401700753
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864381299