GreenPerform Direct LED Panel

RC099V G2 LED38/850 PSU W60L60

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Direct LED Panel, 110 lm/W, 850 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401700743
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864382999