Đèn Truefashon Projector GCGM

ST700T LED30 930PW PSU MB 3C WH

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 37.1 W, PremiumWhite với CRI ≥90 và nhiệt độ màu là 3000K, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401575761
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401575761